Szavatosság

jkToys jatek-webaruhaz.net

Cégünk által forgalmazott termékekre 2 év szavatosság az irányadó. A szavatossági igény 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján érvényesíthető, benyújtásához jegyzőkönyv kitöltése szükséges (a dokumentum innen letölthető).  Az ettől eltérő szavatossági és garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, ill. a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. Amennyiben az átvett játék hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Rendeltetésszerű használat mellett, 14 napon túl jelentkező gyári hiba esetén a hibás terméket javításra vesszük vissza. Ha nem javítható, akkor a terméket kicseréljük. A hibás termék visszajuttatásának költségét, a javított vagy cserélt termék szállítási költségét a jatek-webaruhaz.net fizeti. A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül.
A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az árú nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003 Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak későbbi fog kiderülni. A vevőnek érdemes alaposan megvizsgálni, ellenőrizni a terméket, mert amennyiben a vásárlás időpontjában ismerte a vagy ismernie kellett hibát, vagy a hiba a vevő által adott anyag hibájára vezethető vissza, akkor szavatossági igénnyel nem léphet fel. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha

·         a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak;

·         nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel;

·         alkalmatlan ugyanazokra a célokra, amelyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak;

·         nem rendelkezik a termék leírásában, illetve mintában szereplő tulajdonságokkal;

·         vagy nem lehet arra a célra használni, amit a vevő elképzelt, és amivel a forgalmazó is egyetértett.

Szavatosság kiterjed a hibás összeszerelésre, valamint arra az esetre is, ha a vevő a használati útmutató hibája miatt rosszul szereli össze a terméket.A gyártón és az importálón számon kérhetők azok az állítások, tulajdonságok, amelyek a termék címkéjén vagy a használati útmutatóban szerepelnek, illetve a reklámokban közölnek. A kereskedő viszont mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy azokat nem ismerte, és nem is kellett ismernie, az információkat a vásárlás időpontjáig helyesbítették, illetve a reklám a vásárlót döntésében nem befolyásolhatta.A fogyasztók a hiba felfedezése után minél hamarabb kötelesek érvényesíteni szavatossági igényeiket, illetve ha menthető okból erre nem képesek, legfeljebb két hónapon belül. Avásárlástól számított két éven túl azonban nem érvényesíthető szavatossági igény.Nem mindegy azonban, hogy mikor észleli a vásárló a termék hibáját.

·         vásárlást követő hatodik hónap végéig jelentkező hiba esetén aforgalmazónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt a termékben.

·         hat hónap leteltével azonban vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba vásárláskor is létezett.

A bizonyítás ilyenkor már igen nehéz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve más független, akkreditált intézmény által végzett vizsgálat költségeit a vevőnek kell állnia, azonban, ha a kifogása alaposnak minősül, a forgalmazó köteles ezt megtéríteni. Fontos megjegyezni, hogy a bevizsgáló intézmények állásfoglalásai nem kötelező érvényűek, tehát sem a forgalmazó, sem a vásárló nem köteles elfogadni azokat. Ha nem tudnak megegyezni, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak.

Szavatossági igények érvényesítése
A szavatosság érvényesítése során a vásárló

·         elsősorban a termék javítását vagy cseréjét,

·         másodsorban árleszállítást vagy a termék árának visszafizetését kérheti.

A fogyasztó igényét a forgalmazóval, jótállás esetén a szakszervizzel szemben is érvényesítheti. A vásárlást számlával, blokkal kell igazolni, jótállás esetén a jótállási jegyet is be kell mutatni. Szavatosság esetén a vásárló maga is elvégezheti vagy végeztetheti a javítást, ilyenkor a javítási költségeket is követelheti a forgalmazótól vagy a gyártótól. Vigyázat, a jótállás elvész, ha a fogyasztó maga javítja, vagy javíttatja a terméket, ezért jótállási időn belül a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizt vagy a forgalmazót kell felkeresni! Amikor jótállási vagy szavatossági igényünket bejelentjük, a forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az árut pedig átadás-átvételi elismervény ellenébe kell átvennie javításra, s ezekből a dokumentumokból egy-egy példányt a fogyasztónak is kell kapnia. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a hibát minél hamarabb kijavítsa, illetve a terméket kicserélje, jótállás esetén ezt lehetőleg tizenöt napon belül meg kell tennie.